pic

Urban Residence

Galéria kuchýň

KUCHYŇE A VSTAVANÉ SKRINE

Spoločnosť ikuchyne!, ktorá je známa hlavne výrobou kuchýň a vstavaných skríň, charakterizujú dva základné prístupy vo výrobe a obchode. Z pohľadu hodnotenia kvality trvalou firemnou zásadou je, že všetky materiály, s ktorými sa pracuje, sú od renomovaných výrobcov EGGER alebo KRONOSPAN. Systém dodržiavania vysokej kvality sa uplatňuje vo všetkých stupňoch výroby, ale aj pri konečnej montáži. Kvalitatívny aspekt je rozhodujúci aj pri výbere použitých kuchynských zariadení a prístrojov – drezov, pracovných dosiek, chladničiek, varných zariadení a pod.
Výsledkom tejto firemnej filozofie sú kvalitné výrobky, ktoré sa nekazia. Zákazníci spoločnosti ikuchyne! oceňujú skutočnosť, že kvalita kuchýň a vstavaných skríň nie je garantovaná len verbálne. Firma svoju serióznosť deklaruje aj tým, že ponúka ako doplatkovú službu až desaťročnú záruku.
Predaj produkcie spoločnosti ikuchyne! je postavený na detailne prepracovanom komunikačnom procese, ktorý je nastavený na zabezpečenie čo najvyššej spokojnosti potenciálneho zákazníka. A to z pohľadu serióznosti rokovaní, ako aj poskytnutím všetkých dostupných informácií a rád, aby zákazník získal čo najideálnejší pomer medzi cenou a úžitkovými či estetickými vlastnosťami vybraného produktu.
Pre prvé stretnutie je ideálna návšteva kuchynského štúdia spoločnosti, kde dôjde k upresneniu kritérií a požiadaviek, ktoré má nová kuchyňa spĺňať. Nasleduje vypracovanie presnej ponuky a príprava ergonomického návrhu kuchyne presne podľa požiadaviek klienta. Výsledkom tejto etapy je 3D grafický návrh. Vizualizácie sú dosadené do priestoru, teda do rozmerovo určeného pôdorysu, takže zákazník si vie živo predstaviť, ako bude jeho nová kuchyňa reálne vyzerať.
A práve zosúladenie dvoch rozhodujúcich výrobno-obchodných pilierov – vysoká kvalita produkcie a sofistikovaný systém komunikácie s klientmi – oslovilo investorov Urban Rezidence, ktorí prizvali firmu ikuchyne! k spolupráci.